Make your own free website on Tripod.com
Poem lifted from Bambet's yearbook page

                       
Sanlakbay 1999 Front Page Cover

Sanlakbay 1999 Back Cover

 TULOY ang 'LAKBAY
                                         (The Journey Continues)


                                  Tuloy ang paglalakbay....
                                  Di iilang taon din naman ang pinagdaanan
                                  Na kung saan ako ay hinubog sa buhay
                                  Upang higit na makatugon
                                  At lalo ngang maging matatag
                                  Sa pagtawag na aking tinanggap.

                                   Patuloy pa rin sa paglalakbay....
                                   Hindi ganyan kadali ang sumuong
                                   Sa 'di mabilang na pagsubok at kahirapan
                                   Dito sa buhay na nais kong tugunan
                                   Kaya nga ba patuloy na iniaalay
                                   Sa Kanya ang buhay kong taglay.

                                   Magpapatuloy sa paglalakbay....
                                   Maaaring 'di ko batid, bukas na darating
                                    Ngunit matatag akong naninindigan
                                    Na kung sa Diyos ako'y laging tutugon
                                    Sa aking paglalakbay patungo sa nais N'ya
                                    Mararanasan ko, kalubusan ng buhay na 'asam!                             

                                                               -Abraham B. Mirandilla, Jr.
                                                                 Tahanan ng Mabuting Pastol
                                                                 Diocese of Sorsogon


Photo by James E. Adams
Design by Sally Beck

Theology IV Sanlakbay Class 1999

Bambet with fellow seminarians
 BACK TO HOME